2016-12-03  ŚMIGIEL

Stało się tradycją, że w pierwszą sobotę grudnia King Klub organizuje pokaz gołębi rasy king. Pokaz odbył się w Domu Działkowca w Śmiglu. Dwudziestu dwóch kolegów hodowców wystawiło ponad 250 gołębi. Jak zwykle ocena odbywała się metodą porównawczą, która nie tylko wyłania zwycięzcę, ale także daje możliwość wychwycenia błędów w budowie lub kolorze ptaków.
W tym roku oceną zajął się nasz kolega klubowy Pavel Farkas (Słowacja). Zdecydowana większość ptaków przedstawiała bardzo wysoką klasę, a o zwycięstwie decydowały szczegóły. Ważnym elementem wystawy była także wymiana materiału hodowlanego oraz doświadczeń, które poszerzają zakres wiedzy na temat hodowli tych pięknych gołębi.

W sobotę odbyło się zebranie członków klubu. Kolega Henryk Kubiak złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa ze względów zdrowotnych. W tym miejscu wszyscy członkowie klubu serdecznie dziękują koledze Heniowi za wielkie zaangażowanie i serce włożone w tworzenie klubu i jego przewodnictwo przez kilka lat. W wyniku głosowania nowym prezesem został wybrany kol. Robert Bernacki, natomiast sekretarzem – Sławomir Dudkowiak, a skarbnikiem Robert Kasperski. Ustalono także wysokość składki na kolejny rok. W podsumowaniu kończącego się roku należy stwierdzić, że koledzy hodowcy Kinga osiągali bardzo wysokie wyniki nie tylko na wystawach w Polsce, ale także za granicą, gdzie promujemy nasz Klub. Członkowie klubu składają serdeczne podziękowania kol. Robertowi Bernackiemu za zorganizowanie noclegów oraz Robertowi Kasperskiemu za zorganizowanie posiłków dla wystawców.

galeria
lista